Plan for gjennomføring av kamper i barne- og ungdomsfotball

INNLEDNING

Notodden Fotballklubb ønsker at fotballaktiviteten skal være godt organisert, holde solid kvalitet og vi ønsker positiv sportslig utvikling. Dette er bakgrunnen for at Notodden Fotballklubb i løpet av 2017 jobber for å bli sertifisert som kvalitetsklubb. Siden sommeren 2016 har vi vært en del av Telemark Fotballkrets sitt kvalitetsklubb-prosjekt. Et av kravene for å kunne bli sertifisert som «Kvalitetsklubb» er at klubben gjennomfører sine hjemmekamper etter NFFs retningslinjer.

Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet” Plan for gjennomføring av hjemmekamper” for kamper i barne- og ungdomsfotball som Notodden Fotballklubb arrangerer.

RETNINGSLINJER FOR KAMPVERT

Notodden Fotballklubb ønsker å ha kampverter til hver hjemmekamp som er klubbens ansikt utad i kampsammenheng.

Oppgaven som kampvert skal gjøres på omgang blant foreldrene, og retningslinjene under bør gjøre dette til en konkret og overkommelig oppgave. Det er lagleder som har ansvar for å organisere dette.

Før kampen:

 • Møte opp minimum 1 time før kampstart og ønske velkommen begge lag og dommer.

 • Ved behov vise dommer og bortelag garderobe. (Se retningslinjer for bruk av anlegg)

 • Sørge for at garderober, bane og mål er i orden.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet.

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

 • Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser.

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen.

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer.

 Etter kampen

 • Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

 • Takker begge lag og dommer.

 • Rydde rundt banen etter kampslutt.

 • Se over garderobe og påse at porter lukkes og dører låses.

FAIR PLAY-MØTE FØR OG ETTER KAMP

I en fotballkamp skal glede, mestring, jevnbyrdighet og god oppførsel dominere. Derfor har Norges Fotballforbund innført et Fair play-møte i forkant av kampstart i barne- og ungdomsfotballen.

Trenerne er de viktigste rollemodellene for god eller dårlig oppførsel på og rundt banen. Fair play-møtet skal både skape en felles forståelse og være forpliktende

ORGANISERING AV HJEMMEKAMPER

BARNEFOTBALL

Hjemmelagets trener tar initiativ til et Fair play-møte mellom trenerne og dommeren før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

Spillet:

1. Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper.

2. Utspillsregelen skal benyttes.

3. Tilbakespills regelen benyttes ikke, men vi oppfordrer til at keeper bruker beina.

4. Når kampen er ujevn – hvilke virkemidler skal vi benytte for å få den jevnere?

Rammene:

1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og

spillersiden.

3. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

4. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

Trenerne avslutter Fair play-møtet med «Handshake for Peace».

UNGDOMSFOTBALL

Dommeren, eller hjemmelagets trener hvis det ikke er oppsatt dommer, tar initiativ til et Fair play-møte mellom dommeren og trenerne før kampen.

Gå gjennom disse punktene på møtet og gjør tydelige avtaler:

1. Husk Fair play-hilsen før og etter kampen.

2. Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden.

3. Trenere/lagledere har ansvar for å skape et godt Fair play-klima under kampen.

4. Det må være enighet om å gjøre dommeren god.

5. Husk at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner.

6. Etter loddtrekningen gjennomfører dommer og kapteiner «Handshake for Peace».

ORGANISERING AV TURNERINGER

NFFs handlingsplan 2012-2015 fastslår at Turneringsarrangører skal ha kampverter for å få godkjent turneringen.

En turneringsarrangør må følgelig gjøre seg kjent med kampvertordningen og implementere den i turneringen for å få den godkjent.

Før turneringen:

 • Arrangør utnevner en kampvertansvarlig som setter opp en passende gruppe kampverter i forhold til antall baner og antall kamper. 2-3 timers vakter kan være passende.

 • Kampvertvester og foreldrevettkort bestilles i god tid fra NFFs nettbutikk.

 • Kampvertene samles i forkant av turneringen der ansvar og oppgaver gjøres tydelige, jfr. retningslinjer for kampvert gitt i egen instruks.

 • Arrangør må kommunisere kampverter og deres rolle tydelig i invitasjon og i all senere info til påmeldte lag.

Under turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle kampverter til et morgenmøte. Vester og kort deles ut og vaktliste gjennomgås.

 • Kampvertene utfører sine gjøremål jfr. eget instruks for kampverter.

 • Kampene i turneringene gjennomføres slik som gitt i egne kapittel om gjennomføring av kamper i hhv barne- og ungdomsfotball.

 • Arrangør kan brukehøyttaleranlegget til å gjøre alle oppmerksomme på kampvertene.

 • Kampvertene kan utgjøre juryen til kåring av Fair play-priser der det er aktuelt.

Etter turneringen:

 • Kampvertansvarlig samler alle til et evalueringsmøte som gjerne har en liten påskjønnelse til kampvertene for god innsats.

 • Et notat fra møtet leveres arrangør.
Annonse: