Utdanning / kompetanse

UTDANNING OG KOMPETANSE I NOTODDEN FK

Trenere, ledere og spillere i Notodden FK oppfordres til å øke sine fotballkunnskaper gjennom opplæring og kurs. Fotballen er i konstant utvikling og det er viktig at klubben følger opp. Alle som ønsker det skal få tilbud om trener-, leder- og dommerkurs. Notodden FK dekker deltakernes kostnader til kompetanseheving.

I Notodden FK har vi en målsetting om at trenerne i barnefotballen (11-12 år) har minimum Grasrottrenerkurset og at trenerne i ungdomsfotballen (13-19 år) har minimum B-lisens kurs.

På senior (A-lag) og Rekrutt-nivå forholder vi oss til enhver tid til Lisenskravene fra NFF i forhold til de krav til trenerutdannelse som kreves der.

På dommersiden har fotballgruppa som ambisjon å arrangere minst ett klubbdommerkurs hvert år.

I tillegg skal minst halvparten av styremedlemmene i klubben ha tatt leder1-kurset.

Klubben har en målsetting om å skape et godt miljø med fotballfaglig utvikling for de som tar på seg verv i Notodden FK.

 

Annonse: