Om klubbhåndboka

Klubbhåndboka ble laget i løpet av vinteren og våren 2017 ut fra løpende prosesser som Notodden FK har hatt siden sommeren 2016. Det har vært ulike personer i og rundt klubben som har arbeidet med ulike deler av kvalitetsklubbprosjektet. Forankringen i klubben for innholdet i klubbhåndboka skal gjøres gjennom møter med utviklingsleder og de ulike trenerne og gjennom årlige møter med spillere og foresatte for hvert lag og presentasjon av klubbhåndboka på klubbens hjemmeside.

Klubbhåndboka skal brukes i den daglige driften ved at den har all aktuell informasjon om rutiner, drift og kontaktpersoner i fotballgruppa, og dermed skal være referansepunktet for informasjon om gruppa.

Annonse: