Klubbens visjon og mål

Notodden FK sin visjon er

«Vi skal være den drivende kraften innen utvikling og begeistring for fotballen i vår region».

Vi skal være en pådriver og initiativtaker i vår klubb når det gjelder tiltak både for spillere, trenere og supportere, men også for spillere, trenere og fotballinteresserte mennesker i vår region.

Vi har også tatt i bruk et gammel begrep som har vært viktig på Notodden i uminnelige tider. Ordet kraft har vært og er viktig på Notodden og det var naturlig å bruke det begrepet i vår visjon.

Visjonen har blitt til gjennom en grundig og bred prosess vinteren 2017. Et fellesmøte med supportere, frivillige og støttespillere har bidratt i prosessen sammen med både spillerne, ansatte og styret. I denne prosessen har Telemark Fotballkrets til kvalitetsklubbkonsulent Victor Baann vært en god bidragsyter.

Mål:

Notodden FK skal være en del av Norsk Toppfotball.

I forbindelse med ny sportsplan har vi også satt oss noen målsettinger ift spillerutvikling.

  • Vi skal være best på å tilrettelegge for enkeltspillere med stort potensial og høy motivasjon i vår region.

  • Vi skal utvikle flere og bedre spillere til vårt A-lag og toppfotballen.

  • Vi skal være det naturlige kompetansesenteret for fotball i vår region.

  • Vi skal gjøre Idrettsparken til et naturlig samlingspunkt og møtested for spillere som har et stort ønske om å bli gode, samt utvikle og skape begeistring for klubben vår.
Annonse: