Klubbens verdigrunnlag

Fotball er den største barne- og ungdomsidretten i Norge. Norges fotballforbunds verdier som gjelder alle medlemmer av NFF er:

 1. Fotball for alle
 2. Trygghet + Mestring = Trivsel
 3. Fair Play

I tillegg til NFF sine verdier har klubben utarbeidet et eget verdisett.

Verdiene har blitt til gjennom en grundig og bred prosess vinteren 2017. Et fellesmøte med supportere, frivillige og støttespillere har bidratt i prosessen sammen med både spillerne, ansatte og styret. I denne prosessen har Telemark Fotballkrets til kvalitetsklubbkonsulent Victor Baann vært en god bidragsyter.

ÅPENHET, RESPEKT, INKLUDERENDE, FOLKELIG

ÅPENHET:

 • Vi skal være «åpen inn» i klubben og «åpen ut» av klubben.
 • Vi skal være relasjonsbyggere mellom mennesker, kompetanse og klubber.
 • Vi skal ut og spørre hva andre driver med.
 • Vi skal fortelle om suksessene.


RESPEKT:

 • Regionens klubber:
  - Annerkjenne
  - Holde avtaler
  - Dele vår kunnskap
  - Lojalitet

 • Generelt:
  - Forståelse / respekt for forskjellene (raser/kjønn/legning)
  - Snakke med hverandre, ikke om hverandre
  - Vise omsorg for hverandre

 • Internt:
  - Bli tatt på alvor
  - Takhøyde
  - Lytte til / bli hørt
  - Lojalitet

INKLUDERENDE: 

 • Raus / romslig.
 • Slippe folk inn.
 • Tilby åpne dører / velkommen inn.
 • Respektere andres meninger.
 • Passe på at den enkelte blir sett og tas inn i miljøet.
 • Ta naboklubbene med på dialog / råd.
 • Gi folk mulighet til å bidra.
 • Lytte til andres meninger.
 • Trene / spille på våre baner.
 • Inkludere alle uansett bakgrunn eller religion. 

FOLKELIG: 

 • Jordnær / bakkekontakt.
 • Lett å komme i kontakt med.
 • Raus.
 • Hel ved.
 • Oppførsel.
 • Ta seg selv uhøytidelig.
 • Blid.
 • Positiv.
 • Imøtekommende.
 • Uformell.

Annonse: