Forsikring, skadeforebygging og skadebehandling

Det er viktig for alle klubbens medlemmer, men særlig for trenere og lagledere, at de kjenner klubbens rutiner når det gjelder forsikring, skadeforebygging og skadebehandling.

Fotballforsikringen

Obligatorisk grunnforsikring

Fotballforsikringen inkluderer fotballspillere i alle aldre.

For spillere under 12 år er det et krav om at spillerne er registrert som medlem av en fotballgruppe / fotballklubb tilknyttet Norges Fotballforbund. Spillerne vil dermed også være dekket ved utøvelse av organisert aktivitet i øvrige idrettslag som er medlem av Norges Idrettsforbund.

Dette betyr at alle fotballspillere, uavhengig av alder og nivå, har samme dekning under grunnforsikringen.

Spillere som har fylt 12 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring inneværende sesong for å være dekket av forsikringsordningen.

Detaljer om fotballforsikring finnes ved å lese NFF sin brosjyre om fotballforsikring eller ved å gå inn på www.fotball.no/nff/fotballforsikring

Frivillig utvidet forsikring

Hver spiller kan i tillegg til den obligatoriske grunnforsikringen tegne en utvidet forsikring på kr 1 100,- per spiller.

Den frivillige utvidede forsikringen gir spilleren raskere idrettsbehandling etter skade og krav om erstatning ved skade.

For å se på hvilke ytelser frivillig utvidet forsikring gir, gå inn på denne web-siden: http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/2015/Ytelser1/ 

Skadeforebygging

Trenere for våre barne-, ungdoms- og voksenfotball-lag oppfordres til å gå inn på web-siden www.klokavskade.no/no/Skadefri/Fotball , som har fokus på skadeforebygging for fotballspillere. På denne siden finnes informasjon om skadeforebygging generelt og flere oppvarmingsprogram - både kun med enkle løpsøvelser, men også mer komplette program.

Øvelsene på disse sidene kan være en naturlig del av oppvarmingen til hver trening og kamp.

Merk at det er mulig å ringe Idrettens Skadetelefon 04420 også får å få rådgiving om skadeforebyggende tiltak.

Alle egenandeler må dekkes av spiller og eventuelle refusjoner/erstatning må avklares via Idrettens Skadetelefon 04420.

Skadebehandling

Prosedyrer ved fotballrelaterte skader og lidelser:

 • Skader og lidelser skal alltid rapporteres til Idrettens Skadetelefon på 04420. Dette er viktig for å sikre at den skadede får riktig utredning og behandling, og at forsikringsoppgjøret håndteres korrekt.

 • Alle skader eller lidelser skal umiddelbart etter at de oppstår, og som en hovedregel før behandling igangsettes, rapporteres via eget elektronisk skademeldingsskjema som finnes på www.fotballforsikring.no.

 • Det innføres samtidig et prinsipp om at skaden eller lidelsen må være innrapportert via elektronisk skademeldingsskjema, før skadeutbetaling kan utføres.

 • Idrettens Skadetelefon skal bestille utredning og behandling hvis fotballforsikringen skal dekke kostnaden.

Merk at utredning og behandling som bestilles via Idrettens Skadetelefon må utføres på utvalgt idrettsklinikker i Oslo (nærmeste klinikker for NFK-spillere).

Stein Listaul (SL) er Notodden FK’s fysio

 • SL skal ha ansvar for fysikalsk behandling og rehabilitering av skadde spillere knyttet til NFK’s A-stall.

 • SL skal ha hovedansvaret for de medisinske og fysiske testene for A-lagets spillere.

 • SL er ansvarlig for skaderegistrering, journalføring og statistikk for NFK’s A-stall.

 • SL er klubbens ressursperson vedrørende Idrettens Helsesenter (Idrettens skadetelefon) SL skal informere alle klubbens spillere hvordan denne ordningen virker og være klubbens kontaktperson.

 • SL holder A-laget trenerteam oppdatert iht skadesituasjon og påfølgende behandlingsopplegg. Her rapporteres status skadesituasjonen, sykemeldinger etc. SL er ansvarlig for å sykemelde spillere når skader oppstår som krever dette, samt følge opp den enkelte spiller inntil skadefri og klar for spill igjen.

 • SL er med på å følge opp og legge til rette for det fysiske treningsopplegget for A-lagets spillere.

 • SL deltar på nødvendige møter i klubbens medisinske støtteapparat.

 • SL kan etter avtale bidra med skolering av/informasjon til klubbens ledere, trenere og spillere vedrørende akutt skadebehandling, skadeforebygging og kosthold.
Annonse: