Klubben

Her følger en presentasjon av klubbens administrasjon/støtteapparat samt årets styre.

ADMINISTRASJON

 

Daglig leder:
Per Arne Hansen
E-post: [email protected]
Mobil: +47 920 62 051

Hovedtrener A-lag:
Magnus Erga
E-post: [email protected]
Mobil: +47 480 01 731

Assistenttrener A-lag:
Stian Bjerkan Bråten 
E-post: [email protected]
Mobil: +47 905 72 582

Assistenttrener A-lag:
Borgar Velta
E-post: [email protected]
Mobil: +47 982 27 475

Markedssjef:
Arve Bjerkan
E-post: [email protected]
Mobil: +47 470 18 066

Leder utviklingsavdeling:
Kjell Anders Furulund Karlsen
E-post: [email protected]
Mobil: +47 980 64 251

Utstyrsansvarlig - Leder drift og vedlikeholdsavdeling:
André Weirud
E-post: [email protected]
Mobil: +47 959 36 700

Regnskapsfører:
Roar Uglem
E-post: [email protected]
Mobil: +47 909 59 638

Lagleder A-lag:
Bjørn-Egil Ørting og Jon David Schrøder
E-post: [email protected]
Mobil: +47 90776976

Video/Altmuligmann:
Eyvind Dahl
E-post: [email protected]
Mobil: +47 922 06 291

STYRET
 

Styreleder
Andreas Granerud
E-post: [email protected]
Mobil: +47 415 03 291

Nestleder
Ingar Kjosvold
E-post: [email protected]
Mobil: +47 959 84 395

Styremedlem
Bente Stykket

Styremedlem
Tore Pedersen

Styermedlem
Aase Katrine Flaaten

Varamedlem
Øyvind Sauarlia

Annonse: