Pressemelding vedrørende flytting fra Optime Arena til Sætre

Notodden Fotball – NFK har besluttet å flytte ut fra Optime Arena og til anlegget på Sætre. Notodden Kommune har sagt ja til dette, og vil tilrettelegge for at begge klubber kan drive sin virksomhet på anlegget på Sætre.

Bakgrunnen for NFK-beslutningen, er trang økonomi og for høye driftskostnader knyttet til Optime Arena. Planlagt overgang er 1.des 2022.

SNØGG FOTBALL har stilt seg positive til samarbeidet, og begge parter mener dette vil styrke hverandre og fremtiden for FOTBALLEN i Notodden.

Rent praktisk er det 4 ulike utfordringer det nå skal jobbes med mellom klubbene:

1)           Treningstider og se på ledige treningstider på banene; SPORT + Lisleherad. I første omgang frem til full vår aktivitet 2023, og deretter gjennom hele sesongen 2023.

Parallelt - spesielt til sommersesong - vil det vurderes oppgradering av gressbanene i Notodden kommune sitt eie på (Sætre/Friidrett og Lisleherad), og for å øke trenings-og kampkapasitet for fotball-lagene i Notodden på sommerstid.

            Dagens treningstider for barn og ungdom vil uansett ha prioritet ift                         bruk av anlegget på Sætre.

2)           SNØGG-huset skal nå huse to fotball-organisasjoner  SNØGG + NFK) med administrativ drift, og garderobe /dommer- fasiliteter ifm trening og kamper.

Dette innebærer at huset må gjennomgås på nytt ift tilpasninger mm. Her vil representanter for begge lag gå igjennom huset og se på sine respektive behov, og ev behov for tilpasninger.

NB: Heldigvis har Notodden Kommune tidligere i vår 2022, oppgradert hele huset, og faktisk tilrettelagt for generell kosteffektiv drift og høy aktivitet (vannbåren varme, LED, nytt kjøkken/kiosk etc).

Lagerrom under tribuneanlegg vil bli oppgradert for å kunne gi alle de respektive lagene fra begge klubber nok lagringsplass for driftsutstyr mm. Det vil tilrettelegges for 17 stk gode, autonome  & store lagringsrom med egne låsbare porter.

3)           Markedsarbeidet – inklusiv arenareklame – vil i størst mulig grad samordnes  (noen selskap sponser begge lag), og en felles markedsgruppe vil se på kapasitet og muligheter rundt arenareklame og andre felles markedsmuligheter.

4)           NFK – som nå fortsatt spiller i PostNord-ligaen, vil ha krav på seg fra NFF ift kamparena/sikkerhet mm. Dette avklares snarest med NFF (Inspeksjon) om hvilke krav som må møtes.

Begge klubber ved sine respektive styrer, understreker at prosessen er positiv for begge klubber = vinn-vinn, og at dette vil styrke FOTBALLEN i Notodden.

Notodden Kommune på sin side, vil gjøre det   den kan for å tilrettelegge SPORT anlegget og andre baner som kommunen eier, og sørge for at dette blir en (glad) sak som styrker fotballen i Notodden og for begge respektive klubber.

For Styret SNØGG FOTBALL - Hanne S. Thürmer  

For Styret NFK - Jonny Pettersen

NK v/Eiendom & Drift - Thor Andrè Hauge                                                                                                                                                                    

Annonse: