En hedersmann har gått bort

Lørdag 7. november fikk vi den triste beskjeden om at Eivind Stivi var gått bort.

Foto: Telen

Lørdag 7. november fikk vi den triste beskjeden om at Eivind Stivi var gått bort.

Notodden Fotballklubb ble stiftet i 1999 og var et samarbeidsprosjekt mellom fotballgruppene i Heddal og Snøgg. 

Eivind har i alle år vært en sentral person i klubben! 

  • Han var Heddals representant i arbeidsgruppen som planla og la grunnlaget for dannelsen av NFK.
  • Han var over flere perioder styremedlem i NFK.
  • Han var med i støtteapparatet rundt NFK`s A-lag. Eivind kalte seg gjerne vannbærer men hadde flere andre og større oppgaver. Eivind var også en miljøskaper og bidro til godt miljø og trivsel.
  • Han var med i arrangementskomiteen som har ansvaret for alt som skal gjøres ifbm kamparrangement.

Eivind fulgte NFK tett og var heller ikke redd for å «si ifra» når han mente det var behov for det. Men alltid lå ønsket bak om at klubben skulle gjøre det bra.

Hans aktive karriere var i Heddal, som spiller, dommer og etter hvert i klubbens ledelse. 

Han var i flere år med i Telemark Fotballkrets.

Eivind hadde godt humør og var lett å like. Han var i mange år dirigent for kretstinget og han åpnet hvert kretsting med en god historie .. det oppsto etter hvert forventninger i tingsalen ..hva kommer i år… Eivind har mange venner rundt om i fotball Telemark.

Notodden Fotballklubb sender sine kondolanser til Anne-Brit og den øvrige familie.

Notodden Fotballklubb

Aage Flatland – Styreleder NFK 2006-2009

Annonse: