Årsmøtet utsatt igjen

Pga Covid-19 pandemien har styret valgt å utsette årsmøtet nok en gang

Årsmøtet i Notodden FK vil derved bli arrangert på Optime Arena torsdag 29. april kl. 19.00.

Annonse: