Klubben

Her følger en presentasjon av klubbens administrasjon/støtteapparat samt årets styre.

ADMINISTRASJON

 

Daglig leder:
Per Arne Hansen
E-post: per.arne.hansen@notoddenfk.no
Mobil: +47 920 62 051

Hovedtrener A-lag:
Magnus Erga
E-post: magnus.erga@notoddenfk.no
Mobil: +47 480 01 731

Assistenttrener A-lag:
Stian Bjerkan Bråten 
E-post:
Mobil:

Assistenttrener A-lag:
Borgar Velta
E-post:
Mobil: +47 982 27 475

Markedssjef:
Arve Bjerkan
E-post: arve.bjerkan@notoddenfk.no
Mobil: +47 470 18 066

Markedsmedarbeider:
Martin Brekke
E-post: martin.brekke@notoddenfk.no
Mobil: +47 954 52 099

Leder utviklingsavdeling
Kjell Anders Furulund Karlsen
E-post: kjell.anders.furulund@notoddenfk.no
Mobil: +47 980 64 251

Utstyrsansvarlig:
 

Leder drift og vedlikeholdsavdeling
André Weirud
E-post: drift@notoddenfk.no
Mobil: +47 959 36 700

Regnskapsfører
Roar Uglem
E-post: roar@notoddenfk.no
Mobil: +47 909 59 638

Lagleder A-lag:
Arild Støa
E-post: astoea@online.no
Mobil: +47 975 87 471

Video/Altmuligmann
Eyvind Dahl
E-post: eyvind.dahl@notoddenfk.no
Mobil: +47 922 06 291

STYRET

Styreleder
Ingar Kjosvold
E-post: ingar@notror.no
Mobil: +47 959 84 395

Nestleder
Bente Stykket

Styremedlem
Beathe Gjerde

Styremedlem
Jorunn Landsverk

Styremedlem
Øyvind Sauarlia

Annonse fra Obos-ligaen: