Klubben

Her følger en presentasjon av klubbens administrasjon/støtteapparat samt årets styre.

ADMINISTRASJON

 

Daglig leder:
Per Arne Hansen
E-post: per.arne.hansen@notoddenfk.no
Mobil: +47 920 62 051

Hovedtrener A-lag:
Kenneth Dokken
E-post: kenneth.dokken@notoddenfk.no
Mobil: +47 976 63 477

Assistenttrener A-lag:
Magnus Erga
E-post:

Assistenttrener A-lag:
Borgar Velta
E-post:

Markedssjef:
Arve Bjerkan
E-post: arve.bjerkan@notoddenfk.no
Mobil: +47 470 18 066

Markedsmedarbeider:
Martin Brekke
E-post: martin.brekke@notoddenfk.no
Mobil: +47 954 52 099

Leder utviklingsavdeling
Tore Pedersen
E-post: tore.pedersen@notoddenfk.no
Mobil: +47 958 85 251

Utstyrsansvarlig:
 

Leder drift og vedlikeholdsavdeling
André Weirud
E-post: drift@notoddenfk.no
Mobil: +47 959 36 700

Regnskapsfører
Roar Uglem
E-post: roar@notoddenfk.no
Mobil: +47 909 59 638

Lagleder A-lag:
Arild Støa
E-post: astoea@online.no
Mobil: +47 975 87 471

Video/Altmuligmann
Eyvind Dahl
E-post: eyvind.dahl@notoddenfk.no
Mobil: +47 922 06 291

STYRET

Styreleder
Stian Lund
E-post: styreleder@notoddenfk.no
Mobil: +47 922 82 682

Nestleder
Ingar Kjosvold

Styremedlem
Bente Stykket

Styremedlem
Tone Margitt Steinhaug

Styremedlem
Beate Gjerde

Styremedlem
Oddvar Kollsete

Annonse fra Obos-ligaen: