Notodden Bluesfestival er med videre

Notodden Bluesfestival viderefører samarbeidsavtalen med NFK.

Notodden Bluesfetival viderefører samabeidsavtalen med NFK.

Vi oppfordrer alle til å støtte Bluesfestivalen.

Billetter kan kjøpes på www.bluesfest.no

Annonse fra Obos-ligaen: